Hướng dẫn xác định chi phí di dời Bệnh viện từ cơ sở cũ sang cơ sở mới trong cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang

Thứ sáu, 19/06/2020 18:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 2970/BXD-KTXD ngày 19/6/2020 gửi Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn xác định chi phí di dời bệnh viện (di dời bệnh nhân, trang thiết bị y tế và văn phòng) từ cơ sở cũ sang cơ sở mới trong cơ cấu chi phí của tổng mức đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 25/9/2017, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 26/10/2018. Dự án đã triển khai thiết kế, thi công xây dựng công trình, đã cơ bản hoàn thành các khối nhà chính. Do vậy, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Do đó, đối với nội dung nêu tại văn bản số 699/SXD-QLXD, trường hợp nội dung công việc di dời bệnh nhân, trang thiết bị y tế và văn phòng từ cơ sở cũ sang cơ sở mới đã nêu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang được duyệt, thì khoản mục chi phí này được tính toán trong tổng mức đầu tư xây dựng và thuộc thành phần chi phí khác. Trường hợp nội dung công việc di dời bệnh nhân, trang thiết bị y tế và văn phòng từ cơ sở cũ sang cơ sở mới chưa nêu cụ thể trong Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng được duyệt, thì chủ đầu tư rà soát và báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét quyết định nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện các công việc này.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2970-BXD-KTXD_19062020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2970/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)