Xác định định mức tiêu hao của một số công tác không có trong bộ định mức của Bộ Xây dựng ban hành

Thứ ba, 16/06/2020 18:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/6/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2880/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Kế toán AAC về việc xác định định mức tiêu hao của một số công tác không có trong bộ định mức của Bộ Xây dựng ban hành.

Theo đó, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải phù hợp với các quy định của pháp luật theo từng thời kỳ, phù hợp giai đoạn đầu tư xây dựng công trình, các bước thiết kế và loại nguồn vốn. Việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng phải được thực hiện theo các căn cứ, nội dung, cách thức, thời điểm xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng của công trình đã được người quyết định đầu tư, chủ đầu tư thống nhất sử dụng phù hợp với các giai đoạn của quá trình hình thành chi phí.

Việc quản lý chi phí của các dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo các quy định của nhà nước về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng tương ứng với từng thời kỳ. Trường hợp dự án thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thì việc chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo các định mức xây dựng đã công bố để tổ chức xác định định mức dự toán xây dựng điều chỉnh hoặc vận dụng định mức dự toán tương tự ở các công trình đã và đang thực hiện làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực để lập, điều chỉnh các định mức dự toán xây dựng phải được thực hiện theo quy định về quản lý định mức, lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Nhà nước áp dụng cho dự án. Đối với các gói thầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện hình thức chỉ định thầu, thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định trước khi áp dụng các định mức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh hoặc vận dụng định mức dự toán tương tự ở công trình đã và đang thực hiện làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn thi công xây dựng được thực hiện theo các nội dung về loại hợp đồng, giá hợp đồng và quy định điều chỉnh giá hợp đồng có liên quan trong hợp đồng xây dựng đã ký, phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng và không trái với quy định tại hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2880-BXD-KTXD_16062020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2880/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)