Thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra an toàn giao thông

Thứ sáu, 19/06/2020 09:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/6/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2969/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình về việc thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng của Dự án đường nối cầu sông Hóa đến Quốc lộ 37.

Về chi phí thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn thẩm tra, thẩm định thiết kế trước khi phê duyệt:

- Công tác thẩm tra phục vụ công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. Chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đã bao gồm chi phí thẩm tra an toàn giao thông.

- Trường hợp công trình không yêu cầu thẩm tra thiết kế trước khi trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định: chi phí thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công được xác định bằng dự toán chi phí phù hợp với đề cương thẩm tra an toàn giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải (như Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Thông tư số 45/2011/TT-BGTVT ngày 10/6/2011 quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ xây dựng mới, công trình nâng cấp, cải tạo) và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với chi phí thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác:

- Chi phí thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác được xác định bằng dự toán chi phí phù hợp với đề cương thẩm tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải (như Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT, Thông tư số 45/2011/TT-BGTVT) và các quy định của pháp luật có liên quan. Lưu ý, chủ đầu tư cần xem xét nội dung, phạm vi công việc này để tránh trùng lắp với nhiệm vụ công việc tại giai đoạn trước.

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chi phí thẩm tra thiết kế (bao gồm cả chi phí thẩm tra an toàn giao thông):

Trường hợp chi phí này đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định và cấp quyết định đầu tư phê duyệt khi phê duyệt dự toán xây dựng thì không phải thẩm định, phê duyệt riêng chi phí này. Trường hợp chi phí này chưa được thẩm định thì phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt theo quy định

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2969-BXD-KTXD_19062020_signed.pdf.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2969/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)