Hướng dẫn Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

Thứ sáu, 19/06/2020 09:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/6/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2966/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum hướng dẫn về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình.

Theo đó, việc quản lý định mức xây dựng thực hiện theo Điều 15, Điều 35 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Điều 17 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với công tác “Làm mặt đường láng nhựa nóng”, trường hợp đối với các dự án cải tạo, sửa chữa thì áp dụng mã hiệu định mức “SE.11500 Láng nhựa trên mặt đường cũ” tập Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và đang lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Do đó, trong thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ có hướng dẫn chi tiết.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2966-BXD-KTXD_19062020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2966/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)