Hướng dẫn Công ty TNHH Hiệp Phú xử lý chuyển tiếp Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Thứ sáu, 12/06/2020 17:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/6/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2823/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Hiệp Phú hướng dẫn xử lý chuyển tiếp Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó, việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định xử lý chuyển tiếp tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Điều 26 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Điều 3 Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng và các Thông tư khác hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Đối với các gói thầu của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại khoản 1, Điều 1 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP: nếu thời điểm mở thầu trước ngày các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 15/2/2020) thì việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và nội dung hợp đồng đã ký kết.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2823-BXD-KTXD_12062020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2823/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)