Hướng dẫn về việc thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Thứ hai, 07/09/2020 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/9/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 4352/BXD-QLN gửi Công ty Cổ phần Thiết bị Vật tư Du lịch hướng dẫn về việc thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ tại 26-28-30-32 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Liên quan đến dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ tại 26-28-30-32 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 312/BXD-QLN trả lời Sở Xây dựng Hà Nội. Theo đó, pháp luật về nhà ở hiện hành không có quy định cụ thể về trường hợp hợp khối nhà chung cư cũ với công trình khác khi thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất cụ thể phạm vi ranh giới và các chính sách về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án xây dựng lại nhà chung cư cũ và công trình tại 26-28-30-32 Láng Hạ nêu trên, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Mặt khác, hiện nay theo quy định tại Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thì đối với trường hợp tài sản nhà đất thuộc diện cổ phần hóa nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất khác thì phải tổ chức thu hồi và đấu giá công khai theo quy định của pháp luật.

Trong văn bản số 724/CV-VTDL ngày 24/7/2020 của Công ty cũng chưa thể hiện rõ việc Sở Xây dựng Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể về trường hợp này hay chưa. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Xây dựng Hà Nội để được hướng dẫn việc thực hiện dự án theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4352-BXD-QLN_07092020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4352/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)