Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 10

Thứ tư, 18/11/2020 17:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 386/BDN ngày 29/10/2020 với nội dung kiến nghị: Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 về Công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Suất vốn đầu tư và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt được Bộ Xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017, trong đó Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình đầu tư và vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đã có nhiều quy định mới thay đổi (đặc biệt là chính sách về đơn giá nhân công, tiền lương). Do đó, để việc công bố suất vốn đầu tư sát với tình hình thực tế, đề nghị Bộ Xây dựng sớm công bố Quyết định thay thế Quyết định số 1354/QĐ-BXD để phù hợp và thống nhất với các quy định mới.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5581/BXD-KTXD ngày 18/11/2020 có ý kiến như sau:

Suất vốn đầu tư và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt được Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 1354/QĐ-BXD là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình đầu tư và vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Mức suất vốn đầu tư và chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt được công bố là mức chi phí xác định theo theo mặt bằng giá nhiên liệu, năng lượng, vật tư, nhân công và chế độ chính sách theo qui định tại thời điểm quý II/2017. Tính đến thời điểm hiện tại, mặt bằng giá vật tư, nhân công và một số cơ chế chính sách, quy định có liên quan trong việc hình thành suất vốn đầu tư và mức chi phí đã có sự biến động, do đó việc áp dụng các mức chi phí được công bố tại Quyết định số 1354/QĐ-BXD không còn thật sự phù hợp với tình hình thực tế như ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Ninh đã nêu.

Trong giai đoạn hiện nay, đối với việc xác định mức chi phí đầu tư và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với tính chất đặc điểm riêng của từng cơ sở xử lý theo từng loại công nghệ, phù hợp với tính chất, quy mô, công suất và công nghệ của từng loại dự án thì việc xác định tổng mức đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý phải được xác định theo các quy định hướng dẫn của pháp luật có liên quan như quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn định giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Để có căn cứ thực hiện việc quản lý nhà nước lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ tổ chức nghiên cứu, rà soát, tổng hợp để sớm ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1354/QĐ-BXD để phù hợp với các quy định mới và thực tiễn triển khai như nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5581/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)