Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái

Thứ ba, 08/09/2020 16:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6531/VPCP-QHĐP ngày 08/8/2020 với nội dung kiến nghị: “Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị quy định tiêu chí đối với đô thị loại I quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 500.000 người trở lên, khu vực nội thành đạt từ 200.000 người trở lên; đô thị loại II quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 200.000 người trở lên, khu vực nội thành đạt từ 100.000 người trở lên là quá cao so với các đô thị miền núi. Cử tri kiến nghị nghiên cứu trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét đặc thù các đô thị miền núi để giảm quy mô dân số đối với tiêu chí đô thị loại I và loại II”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4365/BXD-PTĐT ngày 08/9/2020 trả lời như sau:

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 25/5/2016, hiện nay Bộ Xây dựng là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13. Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Yên Bái và sẽ nghiên cứu, tổng hợp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định khi rà soát, sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4365/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)