Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, 03/09/2020 17:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi đến qua văn bản số 296/BDN ngày 04/8/2020 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung kiến nghị: Đề nghị thống nhất quy định thời hạn cho vay vốn ưu đãi để thuê mua nhà ở xã hội trong từng thời kỳ. Hiện nay, đang là 15 năm, đề nghị quy định thời hạn 20 năm cho giai đoạn 2021-2025.

Bộ Xây dựng đã có công văn 4307/BXD-QLN trả lời như sau:

Bộ Xây dựng ghi nhận ý kiến trên của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu, tổng hợp đề xuất này trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (dự kiến trình Chính phủ vào Quý IV/2020).
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4307/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)