Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, 03/09/2020 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6531/VPCP-QHĐP ngày 08/8/2020 với nội dung kiến nghị: “Theo Quyết định 1316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thành Nhà Hồ, Quyết định 3034/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới Thành Nhà Hồ quy định các công trình xây dựng không vượt quá 12m, trong khi đó việc cấp phép xây dựng các trạm BTS theo kỹ thuật thiết kế, đơn xin cấp phép là 36m trở lên, như vậy là không được cấp phép, dẫn đến hạ tầng viễn thông trên địa bàn huyện không đáp ứng được nhu cầu phát triển. Một số dự án xây dựng thuộc vị trí quy hoạch Thành Nhà Hồ không triển khai được. Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu giải quyết, đáp ứng nhu cầu của nhân dân”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4299/BXD-HĐXD trả lời như sau:

Di tích Thành Nhà Hồ đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch tại Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 12/8/2015. Do đó, việc đầu tư xây dựng tại khu di tích Thành Nhà Hồ phải thực hiện theo Luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp đầu tư xây dựng trong khu vực di tích Thành Nhà Hồ là cần thiết để phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần có nghiên cứu, đánh giá và đề nghị Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh quy hoạch nêu trên.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4299/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)