Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, 16/07/2020 13:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 223/BDN ngày 15/6/2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Bộ Xây dựng cần quy định riêng về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng đối với các tổ chức tham gia thực hiện các công trình cải tạo, sửa chữa (như sơn, thay cửa,...) theo cấp công trình hiện hữu có quy mô lớn (cấp I, cấp II), cụ thể: Đối với những công trình cấp I, II nhưng công tác sơn, thay cửa,... thì những doanh nghiệp có năng lực hoạt động xây dựng cấp III vẫn đủ năng lực thi công”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3404/BXD-HĐXD xin được trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 37 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì “Thi công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng”. Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì tổ chức tham gia thi công xây dựng công trình đối với phần xây dựng và phần lắp đặt thiết bị vào công trình thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với loại, cấp công trình thực hiện.

Trường hợp tổ chức thực hiện các công việc như sơn, thay cửa,... thuộc phần nội thất công trình của một dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình hoặc của một dự án riêng chỉ bao gồm các công việc này thì không thuộc đối tượng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Đối với các công việc về sửa chữa, cải tạo thuộc phần xây dựng, lắp đặt thiết bị vào công trình, Bộ Xây dựng ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Tây Ninh để nghiên cứu, đề xuất khi xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, dự kiến thực hiện trong năm 2020.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3404/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)