Hướng dẫn về điều chỉnh giá hợp đồng Gói thầu xây lắp CW1 tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Thứ hai, 21/09/2020 16:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sau khi nhận được văn bản số 01/LHH-CW1-MOC-01 ngày 08/9/2020 của Liên danh nhà thầu Lotte - Halla - Hanshin đề nghị hướng dẫn về điều chỉnh giá hợp đồng Gói thầu xây lắp CW1 tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Bộ Xây dựng đã có công văn 4590/BXD-KTXD ngày 21/9/2020 có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu xây lắp CW1, CW2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi Bộ Xây dựng đã hướng dẫn cụ thể tại văn bản số 2205/BXD-KTXD ngày 18/9/2019. Theo đó, đối với các khối lượng công việc/hạng mục công việc áp dụng đơn giá hợp đồng gốc thì thời điểm xác định chỉ số giá, tỷ giá sử dụng để điều chỉnh giá thực hiện theo quy định tại hợp đồng gốc đã ký kết giữa các bên.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4590-BXD-KTXD_21092020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4590/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)