Hướng dẫn Công ty cổ phần Tramexco thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói

Thứ hai, 21/09/2020 16:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4579/BXD-KTXD ngày 21/9/2020 gửi Công ty cổ phần Tramexco về việc hướng dẫn thanh quyết toán hợp đồng trọn gói.

Tại điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”.

Tại điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định “Khi áp dụng giá hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình”.

Theo đó, trường hợp Bên nhận thầu đã thực hiện đúng, đầy đủ các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết và không có sự điều chỉnh, bổ sung phạm vi hợp đồng thì Bên giao thầu phải thanh toán, quyết toán hợp đồng cho Bên nhận thầu theo giá hợp đồng đã ký.

Nội dung liên quan đến việc ký hợp đồng kiểm toán và giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán, đề nghị Công ty cổ phần Tramexco xin ý kiến Bộ Tài chính để được hướng dẫn thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4579-BXD-KTXD_21092020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4579/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)