Áp dụng cấp độ dẻo thấp DCL đối với Khu chung cư hỗn hợp – Dự án đầu tư Phát triển đô thị tại Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội

Thứ tư, 16/09/2020 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4490/BXD-KHCN ngày 16/9/2020 gửi Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho ý kiến về việc áp dụng cấp độ dẻo thấp DCL đối với Khu chung cư hỗn hợp – Dự án đầu tư Phát triển đô thị tại Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

1. Về việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động đầu tư xây dựng:

- Việc thiết kế phải tuân theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. Trong trường hợp này, số liệu động đất là trị số đỉnh gia tốc nền phải lấy đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “QCVN 02:2009/BXD Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng”.

- Theo Điều 23, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 thì tiêu chuẩn là tự nguyện áp dụng (trừ toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật).

- Chủ đầu tư xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở hoặc hệ thống tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho các hoạt động xây dựng do mình quản lý theo Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.

2. Về việc áp dụng cấp độ dẻo thấp (DCL) trong thiết kế kháng chấn công trình:

Theo hướng dẫn của tiêu chuẩn quốc gia “TCVN 9386:2012 Thiết kế công trình chịu động đất” đối với động đất mạnh (ag≥0,08g) thì phải tính toán và cấu tạo kháng chấn. Tiêu chuẩn này khuyến cáo sử dụng cấp độ dẻo trung bình hoặc cấp độ dẻo cao và cũng không cấm sử dụng cấp độ dẻo thấp để thiết kế kháng chấn cho công trình. Do đó, nếu lựa chọn thiết kế kháng chấn sử dụng cấp độ dẻo thấp thì đơn vị tư vấn thiết kế phải chịu trách nhiệm với phương án của mình sao cho việc thiết kế an toàn và hợp lý.

Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho dự án, việc thiết kế kháng chấn phải tính đến các tổ hợp tải trọng có tải trọng động đất, trong đó cần lưu ý trị số đỉnh gia tốc nền được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “QCVN 02:2009/BXD Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng”, cũng như các tổ hợp tải trọng khác theo tiêu chuẩn áp dụng cho dự án.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4490-BXD-KHCN_16092020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4490/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)