Hướng dẫn thanh toán các hợp đồng tư vấn cho hạng mục chưa triển khai thực hiện đầu tư

Thứ hai, 14/09/2020 17:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 100/BCM-TCKT ngày 06/8/2020 của Ban Quản lý dự án Nhà máy xử lý Khí Cà Mau về việc hướng dẫn thanh toán các hợp đồng tư vấn cho hạng mục chưa triển khai thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý Khí Cà Mau.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 4444/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

1. Các trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước đã được quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng 2014.

Theo nội dung văn bản số 100/BCM-TCKT, Dự án được triển khai thành các hạng mục công trình độc lập. Hạng mục cụm máy nén PM3 và hạng mục nhà máy GPP, kho chứa, tuyến ống, cảng xuất sản phẩm của Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng; chỉ còn hạng mục tuyến ống Loop mới thực hiện một số công việc tư vấn ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa triển khai thực hiện đầu tư do nguyên nhân khách quan (chưa xác định chính xác tiến độ phát triển mỏ cận biên). Do vậy, đối với việc tiếp tục triển khai thực hiện hạng mục tuyến ống Loop của Dự án, đề nghị Ban Quản lý dự án Nhà máy xử lý Khí Cà Mau báo cáo Người quyết định đầu tư quyết định việc tiếp tục triển khai thực hiện hay dừng thực hiện hạng mục này. Trường hợp Người quyết định đầu tư cho phép dừng, chấm dứt việc thực hiện hạng mục này, Ban Quản lý dự án triển khai quyết toán dự án theo quy định của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan áp dụng cho Dự án.

2. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Trường hợp hạng mục tuyến ống Loop của Dự án được Người quyết định đầu tư cho phép dừng, chấm dứt việc thực hiện, các bên liên quan căn cứ nội dung hợp đồng tư vấn đã ký để thanh toán, quyết toán hợp đồng cho phù hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4444-BXD-KTXD_14092020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4444/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)