Luận chứng bổ sung đối với công trình Trường mầm non, xây dựng tại ô quy hoạch C.7/NT, phường Phúc Lợi và Trường mầm non, xây dựng tại ô quy hoạch A.5/NT3, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội

Thứ hai, 22/06/2020 18:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/6/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 3000/BXD-KHCN gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên về luận chứng bổ sung đối với công trình Trường mầm non, xây dựng tại ô quy hoạch C.7/NT, phường Phúc Lợi và Trường mầm non, xây dựng tại ô quy hoạch A.5/NT3, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Theo đó, đối với trường hợp Trường mầm non, xây dựng tại ô quy hoạch C.7/NT, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, ngày 15/5/2020 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 852/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt về PCCC chấp thuận các giải pháp bổ sung để thiết kế Trường mầm non cao 04 tầng, bao gồm: (1) Chấp thuận giải pháp bố trí công năng với điều kiện chỉ bố trí các phòng học từ tầng 3 trở xuống (phù hợp với quy định tại Bảng H4 (QCVN 06:2010/BXD); tầng 4 bố trí phòng làm việc ban giám hiệu, khu giặt là, phòng hành chính quản trị, văn phòng, khu bếp, phòng kho, phòng kỹ thuật; (2) Chấp nhận giải pháp sử dụng đường giao thông đô thị, đường giao thông nội bộ và sân trường đảm bảo cho xe chữa cháy triển khai hoạt động; (3) Chấp thuận giải pháp thiết kế lối thoát nạn; (4) Đồng ý giải pháp thiết kế đảm bảo ngăn cháy lan; (5) Đảm bảo trang bị phương tiện PCCC và CNCH đủ cho đội PCCC cơ sở, trang bị tối thiểu 01 người/1bộ mặt nạ lọc độc.

Trường hợp Trường mầm non, xây dựng tại ô quy hoạch A.5/NT3, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, ngày 15/5/2020 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 853/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt về PCCC chấp thuận các giải pháp bổ sung để thiết kế Trường mầm non cao 04 tầng, bao gồm: (1) Chấp thuận giải pháp bố trí công năng với điều kiện chỉ bố trí các phòng học từ tầng 3 trở xuống (phù hợp với quy định tại Bảng H4 (QCVN 06:2010/BXD); tầng 4 bố trí phòng làm việc, khu giặt là, phòng hành chính, phòng quản trị, văn phòng, phòng nghỉ giáo viên, phòng nghỉ nhân viên, khu bếp, sân vườn, hội trường; (2) Chấp nhận giải pháp sử dụng đường giao thông đô thị, và sân trường đảm bảo cho xe chữa cháy triển khai hoạt động; (3) Chấp thuận giải pháp thiết kế lối thoát nạn; (4) Đồng ý giải pháp thiết kế đảm bảo ngăn cháy lan; (5) Đảm bảo trang bị phương tiện PCCC và CNCH đủ cho đội PCCC cơ sở, trang bị tối thiểu 01 người/1 bộ mặt nạ lọc độc.

Như vậy, theo kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tại các văn bản số 852/PCCC&CNCH-P4 và 853/PCCC&CNCH-P4; Căn cứ quy định tại QCVN 06:2010/BXD (Mục 1.1.7) và các văn bản, quy định có liên quan, Bộ Xây dựng thống nhất chấp thuận với giải pháp kỹ thuật bố trí công năng cho các công trình đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý để thiết kế Trường mầm non, xây dựng tại ô quy hoạch C.7/NT, phường Phúc Lợi và Trường mầm non, xây dựng tại ô quy hoạch A.5/NT3, phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Bộ Xây dựng đề nghị Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chỉ đạo thi công công trình và đưa vào sử dụng các không gian chức năng, giải pháp thiết kế công trình theo đúng hồ sơ đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý. Đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thiết kế, thi công, nghiệm thu; đảm bảo an toàn cho công trình trong suốt quá trình vận hành, khai thác sử dụng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3000-BXD-KHCN_22062020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3000/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)