Bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Nhà chung cư CT3A, CT3B, khu trung tâm thưong mại và hầm mở rộng thuộc dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, khu chung cư Quang Trung

Thứ hai, 22/06/2020 18:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 91/TTr-CT, ngày 20/5/2020 của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30 về việc bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Nhà chung cư CT3A, CT3B, khu trung tâm thưong mại và hầm mở rộng thuộc dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, khu chung cư Quang Trung, xây dựng tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 2997/BXD-KHCN trả lời như sau:

Ngày 18/5/2020 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 868/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30 về chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế 02 buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 phù hợp với đặc điểm của công trình nêu trên tại các vị trí trục (AD; A3-A4) của tháp CT3A và trục (BD; B2’-B3’) của tháp CT3B. Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 (QCVN 06:2010/BXD) cho việc thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế buồng thang bộ thoát nạn loại N1 đối với công trình nêu trên.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30 thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 868/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2997-BXD-KHCN_22062020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2997/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)