Giải đáp vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 23/2016/NĐ-CP

Thứ sáu, 05/06/2020 15:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/6/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2707/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về việc giải đáp vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng (sau đây gọi là Nghị định 23).

Theo quy định tại khoản 2, 3, Điều 31, Nghị định 23 thì Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm “Tổ chức lập kế hoạch 05 năm, hàng năm đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng và lộ trình đóng cửa, di chuyển nghĩa trang và phần mộ riêng lẻ trên địa bàn theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bố trí ngân sách hàng năm theo kế hoạch để đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phục vụ nhu cầu táng của người dân trên địa bàn; Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng theo quy định”. Về đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng quy định tại khoản 1, Điều 6 Nghị định số 23 “Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng theo quy định của pháp luật”. Như vậy, trên cơ sở các đồ án quy hoạch được duyệt Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lập, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng nhằm phục vụ nhu cầu chôn cất của người dân địa phương.

Việc bố trí nguồn ngân sách hàng năm để đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng cần dựa trên kế hoạch được ban hành phù hợp lộ trình triển khai các dự án ưu tiên đầu tư theo quy hoạch được duyệt.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2707-BXD-HTKT_05062020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2707/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)