Giải đáp một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn

Thứ sáu, 05/06/2020 16:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/6/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2696/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn về việc giải đáp một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn. 

Theo đó, dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư thực hiện thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt.

Việc ủy quyền tổ chức thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí nêu trên, người quyết định đầu tư căn cứ Khoản 1 Điều 72 luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội, pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật có liên quan để ủy quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2696-BXD-KTXD_05062020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2696/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)