Xác định chi phí chung trong công trình duy tu sửa chữa đường sắt

Thứ năm, 04/06/2020 16:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2686/BXD-KTXD gửi Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV về việc xác định chi phí chung trong công trình duy tu sửa chữa đường sắt.

Theo đó, chi phí chung trong dự toán xây dựng của các công tác duy tu sửa chữa đường sắt được xác định bằng định mức tỷ lệ (%) trên chi phí nhân công theo hướng dẫn tại Bảng 3.8 Phụ lục số 3 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2686-BXD-KTXD_04062020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2686/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)