Hướng dẫn lập phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương

Thứ hai, 25/05/2020 15:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1682/SXD-KTVLXD ngày 11/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc đề nghị hướng dẫn lập phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2477/BXD-VLXD ngày 25/5/2020 có ý kiến như sau:

1. Về thời gian lập quy hoạch

Căn cứ Nghị quyết sổ 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch, theo đó tại khoản 1, Điều 1: “Các quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn ”. Điều 2: Tổ chức thực hiện: “Chính phủ có tránh nhiệm chỉ đạo việc lập, thẩm định các quy hoạch ở các Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.”

Do vậy, phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tinh Bình Dương thời kỳ 2021-2030 trong Quy hoạch tỉnh Bình Dương được lập song song với Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 131 /QĐ-TTg ngày 17/02/2020.

2. Về căn cứ, nội dung, nguyên tắc và trình tự lập, ban hành phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương

Đề nghị thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Khoáng sản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và Nghị định hướng dẫn các Luật; đồng thời tham khảo thêm hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2057/BTNMT-ĐCKS ngày 14/4/2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2477-BXD-VLXD_25052020.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2477/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)