Hướng dẫn Công ty Cổ phần Thủy điện Sơn Hải về giấy phép xây dựng công trình

Thứ ba, 28/04/2020 16:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/4/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2031/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần Thủy điện Sơn Hải hướng dẫn về giấy phép xây dựng cho dự án thủy điện Nậm Ly 2 tại xã Quảng Nguyên và xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 thì “Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”.

Các công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng được quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014. Do đó, Công ty Cổ phần Thủy điện Sơn Hải nghiên cứu, để thực hiện.

Ngoài ra, đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các pháp luật khác có liên quan để thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_2031-BXD-HDXD_28042020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2031/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)