Hướng dẫn Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Mang Yang thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây ban hành định mức xây dựng

Thứ ba, 24/03/2020 15:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/03/2020, Bộ Xây dựng đã có Công văn 1330/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Mang Yang về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

Theo nội dung văn bản số 12/CV-BQL, dự án Đường vào Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư tư xây dựng. Theo đó, các hoạt động lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP; Điều 26 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và khoản 1 Điều 3 Thông tư số 10/2019/TT-BXD.

Như vậy, đối với các gói thầu xây dựng đã đóng thầu trước ngày có hiệu lực của các Thông tư nêu trên thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu để thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_1330-BXD-KTXD_24032020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1330/BXD-KTXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)