Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng

Thứ ba, 24/03/2020 15:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/03/2020, Bộ Xây dựng đã có Công văn 1319/BXD-KTXD gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng.

Phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng đã được hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong thời gian Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành được đơn giá xây dựng công trình thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các chủ đầu tư căn cứ quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, trong đó việc áp dụng định mức xây dựng công trình thực hiện theo quy định của Thông tư số 10/2019/TT-BXD, giá vật liệu, nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của địa phương nơi xây dựng công trình và các Thông tư của Bộ Xây dựng có liên quan.

Ngày 10/03/2020, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1003/BXD-KTXD đôn đốc các địa phương thực hiện trách nhiệm công bố giá vật liệu, nhân công, máy thi công và hướng dẫn chuyển tiếp việc áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo thẩm quyền phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, tránh ách tắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đồng thời đảm bảo tiến độ và hiệu quả của các dự án.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_1319-BXD-KTXD_24032020.pdf

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1319/BXD-KTXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)