Hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xác định đơn giá nhân công xây dựng theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

Thứ hai, 23/03/2020 15:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/03/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 1291/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố đầy đủ, đúng định kỳ giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng; ban hành đơn giá xây dựng công trình, phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại địa phương và kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 và có hiệu lực từ ngày 15/02/2020. Trong thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh chưa tổ chức khảo sát kịp thời công bố được đơn giá nhân công xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD như nêu tại văn bản số 438/UBND-GTXD ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam thì việc sử dụng số liệu, dữ liệu khảo sát xác định đơn giá nhân công xây dựng đã công bố của tỉnh như nêu tại Phụ lục của văn bản số 438/UBND-GTXD để phân tích, tính toán, quy đổi và khung đơn giá nhân công xây dựng tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD để công bố vận dụng lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn đảm bảo tránh ách tắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ và hiệu quả của các dự án là cần thiết.

Sau khi công bố đơn giá nhân công xây dựng theo phương án đề xuất tại văn bản số 438/UBND-GTXD, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tiếp tục tổ chức khảo sát đơn giá nhân công xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư số 15/2019/TT-BXD để tính toán, công bố đơn giá nhân công xây dựng đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ phù hợp với mặt bằng giá thị trường.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_1291-BXD-KTXD_23032020.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1291/BXD-KTXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)