Hướng dẫn bổ sung suất vốn đầu tư và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Thứ sáu, 20/03/2020 16:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/03/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 1271/BXD-KTXD gửi Kiểm toán Nhà nước hướng dẫn về việc bổ sung suất vốn đầu tư và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt có công suất lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến.

Suất vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017. Suất vốn đầu tư này được tính toán bằng phương pháp thống kê trên cơ sở dữ liệu thu thập từ các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt có tính chất phổ biến, với trình độ công nghệ trung bình tiên tiến đã thực hiện trên phạm vi cả nước, phù hợp với khả năng huy động vốn đầu tư, mức thu nhập bình quân và GDP của Việt Nam.

Tại Quyết định số 1354/QĐ-BXD, Bộ Xây dựng đã công bố suất vốn đầu tư và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt với công suất xử lý đến 800 tấn/ngày, chưa có số liệu của dự án có công suất 4.000 tấn/ngày đêm xử lý bằng công nghệ đốt phát điện.

Bộ Xây dựng sẽ thu thập số liệu về vốn đầu tư và mức chi phí của các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt có công nghệ tiên tiến như công nghệ đốt hoặc khí hóa, có thu hồi năng lượng để phát điện, công suất lớn đã đầu tư và vận hành…, để tính toán, công bố bổ sung suất vốn đầu tư và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_1271-BXD-KTXD_20032020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1271/BXD-KTXD

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)