Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác mỏ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thứ sáu, 20/03/2020 16:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/03/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 1270/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác mỏ cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong và xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch cần đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 19 và Điều 51 Luật Quy hoạch và Điều 30 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị quyết số 110/NQ-CP Ngày 02/12/2019 của Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch cần làm rõ khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông phải đảm bảo không thuộc khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; đặc biệt chú ý tới tác động xấu đến môi trường và không gây sạt lở, sụt, lún bờ sông khi khai thác, không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân. Tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, chất lượng và tiêu thụ cát sỏi, lòng sông; công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông và quản lý hoạt động khai thác sau khi được cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Ngoài ra, đề nghị lưu ý các ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 161/TB-VPCP ngày 24/3/2017 của Văn phòng Chính phủ; Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 12/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP về tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát tại các địa phương, trong đó yêu cầu các Bộ ngành và địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bảo đảm cân đối cung cầu cát, sỏi, hạn chế việc khai thác cát tự nhiên, tăng cường sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên.

Căn cứ các quy định của pháp luật về quy hoạch, các ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để tính toán cân đối cung cầu cát xây dựng và bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác mỏ cát, sỏi lòng sông theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_1270-BXD-VLXD_20032020.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1270/BXD-VLXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)