Hướng dẫn Ban quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp – Sở Xây dựng Trà Vinh thực hiện hợp đồng trọn gói gói thầu số 01 thuộc dự án Mở rộng Bệnh viện đa khoa huyện Trà Cú

Thứ bẩy, 01/12/2012 15:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 22/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 227/BXD-KTXD hướng dẫn Ban quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp – Sở Xây dựng Trà Vinh thực hiện hợp đồng trọn gói gói thầu số 01 thuộc dự án Mở rộng Bệnh viện đa khoa huyện Trà Cú như sau:

Khoản 3 Điều 15 của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ đã quy định “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp có bổ sung khối lượng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Nghị định này”. Như vậy, việc ký kết hợp đồng số 18/2010/HĐ-TC ngày 17/12/2010 giữa Sở Y tế Trà Vinh và Nhà thầu có điều khoản điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng như nêu tại văn bản số 297A/BQL là không phù hợp với quy định, nên điều khoản này bị vô hiệu. Vì vậy, không được điều chỉnh giá trị hợp đồng do thay đổi chế độ tiền lương. Việc chấm dứt hợp đồng và xử lý vi phạm hợp đồng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, trường hợp khối lượng bị thay đổi do thiết kế thay đổi, được Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn xác nhận, thì thanh toán hợp đồng theo khối lượng thiết kế đã sửa đổi (phù hợp với khối lượng thực tế thi công) và đơn giá ghi trong hợp đồng đã ký.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 227/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 227 BXD-KTXD 22-11-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)