Chi phí tư vấn lập QH chi tiết XD hệ thống giao cắt giữa đường sắt với đường bộ trên mạng đường sắt Việt Nam và chi phí tư vấn lập QH chi tiết đường sắt khu đầu mối TP Hà Nội của Cục Đường sắt VN

Thứ sáu, 28/12/2012 10:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2258/BXD-KTXD gửi Cục Đường sắt Việt Nam về chi phí tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng hệ thống giao cắt giữa đường sắt với đường bộ trên mạng đường sắt Việt Nam và chi phí tư vấn lập quy hoạch chi tiết đường sắt khu đầu mối thành phố Hà Nội.

Công tác lập quy hoạch chi tiết Xây dựng hệ thống giao cắt giữa đường sắt với đường bộ trên mạng đường sắt Việt Nam và quy hoạch chi tiết Đường sắt khu đầu mối thành phố Hà Nội được thực hiện trên cơ sở nội dung hợp đồng tư vấn đã ký kết giữa các bên, vì vậy việc thanh toán hợp đồng tư vấn thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của Nhà nước có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

Giá hợp đồng tư vấn lập quy hoạch chi tiết Xây dựng hệ thống giao cắt giữa đường sắt với đường bộ trên mạng đường sắt Việt Nam và quy hoạch chi tiết Đường sắt khu đầu mối thành phố Hà Nội được xác định bằng cách lập dự toán chi phí trên cơ sở nội dung công việc thực hiện và quy định của Nhà nước có liên quan. Chủ đầu tư đã lập dự toán chi phí lập quy hoạch nêu trên và trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt (Quyết định số 2104/QĐ-BGTVT ngày 16/7/2008; Quyết định số 211/QĐ-BGTVT ngày 22/1/2008; Quyết định số 475/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2011) là phù hợp. Cục Đường sắt Việt Nam xem xét việc áp dụng, vận dụng Giá thiết kế quy hoạch giao thông để lập dự toán và điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu phù hợp với quy định của Nhà nước làm căn cứ để thanh toán hợp đồng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2258/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 2258 BXD-KTXD 26-12-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)