Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng

Thứ năm, 07/09/2023 14:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/09/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 953/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng gồm các ông, bà có tên sau:

I. Ban soạn thảo

1. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban;

2. Bà Đỗ Thị Phong Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Phó Trưởng ban;

3. Bà Đặng Thị Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thành viên;

4. Ông Chu Hồng Uy, Phó Chánh Thanh tra Bộ - Thành viên;

5. Bà Trần Thị Út, Phó Chánh Văn phòng Bộ - Thành viên.

6. Ông Nguyễn Phúc Hưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Văn Lân, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên, Thư ký Ban soạn thảo.

II. Tổ biên tập

1. Bà Đỗ Thị Phong Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Văn Lân, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên, Thư ký Tổ biên tập;

3. Bà Đỗ Thị Huệ, Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Bộ Xây dựng - Thành viên;

4. Bà Hoàng Thị Thủy, Chuyên viên chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính - Thành viên;

5. Ông Phạm Ngọc Hải, Chuyên viên, Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên;

6. Bà Phạm Thị Huyên, Chuyên viên, Vụ Pháp chế - Thành viên;

7. Bà Bùi Thị Thu Nga, Chuyên viên, Thanh tra Bộ Xây dựng - Thành viên.

Theo Quyết định, Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo Thông tư có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, biên soạn và hoàn chỉnh Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng (thay thế Thông tư số 04/2020/TT-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi Thông tư được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07/9/2023.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 953/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)