Thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá

Thứ hai, 29/05/2023 17:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/5/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 2151/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.

Thực hiện Công văn số 2723/BYT-KCB ngày 09/5/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2023, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2023 với chủ đề “Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá”, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2023, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2023, với các hoạt động cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc với các nội dung sau:

- Phổ biến thông tin về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị; kịp thời có các quy định để ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm này.

- Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá của đơn vị theo quy định.

- Chỉ đạo đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; treo biển cấm hút thuốc lá tại các khu vực có quy định cấm theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị không hút thuốc lá nơi làm việc và các địa điểm có quy định cấm hút thuốc.

- Giám sát thường xuyên việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức kiểm tra lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá;

2. Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2023:

- Treo băng-rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.

- Phổ biến, tuyên truyền thông tin về chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2023 “Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá” tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

- Lồng ghép tuyên truyền tác hại thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử/thuốc lá nung nóng trong các cuộc họp, hội thảo, hội nghị của cơ quan, đơn vị.

- Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nơi làm việc không khói thuốc, kinh nghiệm giám sát việc thực thi các quy định về môi trường không khói thuốc.

- Tổ chức các cuộc tìm hiểu, các buổi nói chuyện về tác hại của thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử/thuốc lá nung nóng bằng các hình thức truyền thông phù hợp.

Thông tin về chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và các tài liệu truyền thông được đăng trên trang thông tin điện tử của chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế: www.vinacosh.gov.vn.

Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai Ngày thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2023 và gửi báo cáo kết quả thực hiện kèm theo các hình ảnh, tư liệu hoạt động về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ, liên hệ đồng chí Bùi Quang Huy), file điện tử gửi về địa chỉ email: buihuy1303@gmail.com trước ngày 10/6/2023 để tổng hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2151/BXD-TCCB.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)