Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm của Công ty Cổ phần DNP HOLDING

Thứ hai, 22/05/2023 16:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/5/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 156/CNĐKTN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm của Công ty Cổ phần DNP HOLDING.

1.Tên tổ chức đã đăng ký: Công ty Cổ phần DNP HOLDING

Địa chỉ: Đường số 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Đường số 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0251.3836.368      ; Fax: 0251.3836.174

E-mail: yen.bui@dnpcorp.vn    ; Web: www.dnpcorp.vn

Đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối vói ngành xây dựng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng: Hạt nhựa PE; Màng bao bì; Ống nhựa uPVC; Ống nhựa HDPE; Ống nhựa.

2. Số đăng ký: 07/TN/BXD

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày 22/5/2023

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 156/CNĐKTN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)