Thực hiện dự án GCF Hợp phần 1 - Hỗ trợ xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt

Thứ ba, 24/11/2020 17:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/11/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5634/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi về việc thực hiện dự án GCF Hợp phần 1 - Hỗ trợ xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt.

Trong thời gian vừa qua, 05 địa phương thuộc diện tham gia Dự án GCF Hợp phần 1 - Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt đã chủ động triển khai thực hiện Dự án và đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, đã có 3.424/4.000 hộ gia đình thuộc diện thực hiện Dự án được hỗ trợ hoàn thành xây dựng nhà ở bảo đảm an toàn trước các đợt bão, lụt vừa qua.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành việc hỗ trợ cho các hộ gia đình còn lại của Dự án GCF, Bộ Xây dựng đề nghị UBND 05 tỉnh nêu trên khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số công việc sau đây:

1. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng của địa phương đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung cho các hộ gia đình đã thực hiện xây dựng nhà ở theo Dự án GCF.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng nhà ở của các hộ gia đình, đảm bảo đúng tiêu chí kỹ thuật thiết kế nhà ở.

3. Đối với tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi (mỗi tỉnh chỉ còn dưới 10 ngôi nhà chưa được xây dựng để kết thúc Dự án), đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở để sớm kết thúc Dự án trong năm 2020.

4. Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành kế hoạch năm 2020 (đã hỗ trợ 180 hộ), hiện nay chỉ còn lại gần 40 hộ gia đình cần được hỗ trợ xây dựng nhà ở để kết thúc Dự án, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc Ban QLDA GCF tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành việc xây dựng nhà ở trong Quý I/2021.

5. Đối với tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Quảng Bình, số lượng đối tượng cần hỗ trợ còn nhiều (tỉnh Thanh Hóa còn khoảng 300 hộ, tỉnh Quảng Bình còn khoảng 180 hộ), đề nghị UBND 05 tỉnh khẩn trương rà soát, phê duyệt bổ sung danh sách các hộ tham gia thực hiện Dự án và khẩn trương triển khai thực hiện để sớm hoàn thành Dự án trong Quý III/2021.

Việc sớm hoàn thành Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Dự án GCF tại 05 tỉnh (Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi) là hết sức cần thiết, là cơ sở để Bộ Xây dựng làm việc với các Tổ chức Quốc tế để đề xuất các cơ chế hỗ trợ cho các tỉnh ven biển trong thời gian tới. Do vậy, đề nghị UBND 05 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5634-BXD-QLN_24112020.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5634/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)