Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ

Thứ năm, 22/10/2020 16:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/10/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5111/BXD-KTXD gửi Bộ Quốc phòng; Bộ Công Thương; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươn về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ.

Để triển khai thực hiện công tác quản lý định mức và giá xây dựng theo các quy định mới của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đề nghị các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

1. Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc khẩn trương hoàn thành việc rà soát các định mức xây dựng đặc thù của chuyên ngành và của địa phương; gửi về Bộ Xây dựng để lấy ý kiến trước khi ban hành. Thời gian hoàn thành: trước ngày 31/12/2020 theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức xác định đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công để phục vụ cho công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD và Thông tư số 11/2019/TT-BXD. Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/9/2020 theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 108/NQ-CP nêu trên.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5111-BXD-KTXD_22102020.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5111/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)