Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng

Thứ ba, 08/09/2020 16:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/9/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1191/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng gồm các thành viên sau:

I. Ban soạn thảo

1. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Đàm Đức Biên, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban;

3. Ông Bùi Tất Hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

6. Ông Lê Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông Vận tải, Thành viên;

7. Ông Dương Tiến Chung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên;

8. Bà Mai Thị Thùy Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, Thành viên;

9. Ông Ngô Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương, Thành viên.

10. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

11. Ông Phan Duy Thương, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

12. Ông Võ Chí Toàn, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

13. Bà Đặng Anh Thư, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;

14. Ông Lương Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

15. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng, Thành viên;

16. Bà Ma Thị Luận, Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên;

17. Ông Ngô Xuân Quang, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, Thành viên;

18. Ông Hoàng Xuân Hiệp, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

II. Tổ biên tập

1. Ông Đàm Đức Biên, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;    

2. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ phó;

3. Ông Hoàng Vượng, Chuyên viên chính Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Tổ viên;

4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng Pháp luật kinh tế ngành, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Tổ viên;

5. Ông Hoàng Cương, Trưởng phòng Chính sách đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ viên;

6. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Chế độ - Dự toán, Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ viên;

7. Ông Nguyễn Hải Hà, Chuyên viên Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải, Tổ viên;

8. Ông Ngô Hữu Hoàng Long, Chuyên viên Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, Tổ viên;

9. Bà Nông Thị Nguyệt, Chuyên viên Phòng Xây dựng pháp luật, Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương, Tổ viên;

10. Ông Phạm Xuân Luyến, Trưởng phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

11. Ông Nguyễn Minh Châu, Phó trưởng phòng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

12. Ông Phạm Việt Anh, Phó trưởng phòng Thông tin truyền thông, Thư ký Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Tổ viên;

13. Ông Tạ Việt Cường, Chuyên viên Phòng Thẩm định dự án đầu tư phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

14. Ông Lưu Thanh Tùng, Chuyên viên Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

15. Bà Ma Thị Luyến, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

16. Ông Đặng Văn Hoàn, Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng;

17. Bà Đỗ Thị Mai Hương, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Thanh tra Bộ Xây dựng, Tổ viên;

18. Ông Nguyễn Bắc Thủy, Trưởng phòng Kinh tế đầu tư và hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

19. Ông Vũ Quốc Trọng, Phó Trưởng phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;     

20. Ông Đặng Thế Hiến, Chuyên viên phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

21. Ông Bùi Thái Bình, Chuyên viên phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

22. Bà Phùng Thị Hương Giang, Chuyên viên Phòng Định mức và đơn giá, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên.

23. Ông Nguyễn Đình Hiếu, Phó trưởng phòng Nghiên cứu chiến lược và cơ chế quản lý kinh tế ngành, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

24. Bà Nguyễn Thị Minh Tiệp, Nhân viên Trung tâm tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

25. Bà Bùi Ngọc Lan, Nhân viên Trung tâm tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

26. Bà Vũ Quỳnh Ngân, Nhân viên Trung tâm tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

27. Ông Phạm Vũ Hoàng, Nhân viên Trung tâm tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên.

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.

Tổ biên tập có trách nhiệm giúp Ban soạn thảo thực hiện nhiệm vụ biên soạn và chỉnh lý dự thảo văn bản.

Ban soạn thảo, Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/9/2020.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1191/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)