Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng

Thứ sáu, 07/08/2020 16:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/8/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1048/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng (thay thế Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/6/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và Nghị định 95/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng) gồm các ông/bà có tên sau:

I. Ban soạn thảo:

1. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban;

2. Ông Phạm Văn Bắc, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Phó Trưởng ban;

4. Bà Ma Thị Luận, Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng - Thành viên;

5. Ông Lương Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng - Thành viên;

8. Ông Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;

9. Ông Bùi Tất Hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ - Thành viên;

10. Ông Nguyễn Đình Hậu, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ - Thành viên;

11. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

12. Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp - Thành viên;

13. Ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính - Thành viên;

14. Ông Lê Thủy Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

15. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương - Thành viên.

II. Tổ biên tập:

1. Ông Phạm Văn Bắc, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ phó;

3. Ông Hoàng Hữu Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ viên;

4. Ông Nguyễn Quang Hiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ viên;

5. Ông Nguyễn Tiến Đỉnh, Chuyên viên chính Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Thư ký;

6. Ông Lương Văn Hùng, Chuyên viên chính Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ viên;

7. Ông Lê Văn Kế, Chuyên viên Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ viên;

8. Ông Đào Danh Tùng, Chuyên viên chính Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ viên;

9. Ông Vũ Tiến Lực, Chuyên viên Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ viên;

10. Ông Vũ Hải Nam, Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng - Tổ viên;

11. Ông Phạm Việt Anh, Phó Trưởng phòng Thông tin truyền thông, Văn phòng bộ, Bộ Xây dựng - Tổ viên;

12. Ông Phạm Xuân Luyến, Trưởng phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ viên;

13. Ông Nguyễn Văn Vân, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng - Tổ viên;

14. Ông Lê Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Chiến lược, Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ viên.

15. Ông Hoàng Vượng, Chuyên viên chính Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ - Tổ viên;

16. Ông Nguyễn Hải Nam, Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ - Tổ viên;

17. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tổ viên;

18. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng Phòng Pháp luật kinh tế ngành, Vụ Pháp luật dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp - Tổ viên;

19. Ông Đỗ Toàn Thắng, Chuyên viên chính Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính - Tổ viên;

20. Ông Trần Quốc Dũng, Chuyên vên Vụ Kinh tế công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tổ viên;

21. Bà Trần Thu Hạnh, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương - Tổ viên.

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo có nhiệm vụ thực hiện các nội dung quy định tại Điều 90 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016, giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu, soạn thảo Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ và đúng các quy định hiện hành.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban soạn thảo, có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập tự giải thể sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07/8/2020.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1048/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)