Dự thảo tài liệu hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến

Thứ tư, 12/08/2020 16:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Dự thảo tài liệu hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến được xây dựng theo yêu cầu của Chính phủ tại Thông báo số 142/TB-VPCP tháng 4 năm 2020 tại cuộc họp bàn về phương án xây dựng bệnh viện dã chiến cho tình huống khẩn cấp dịch Covid-19. Tài liệu do Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC) phối hợp với Viện Kiến trúc Quốc gia (VIAR); Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) biên soạn.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)