Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản thuộc Điều 2 của Quyết định số 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ

Thứ ba, 21/07/2020 15:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/7/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 949/QĐ-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản thuộc Điều 2 của Quyết định số 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.

Quyết định nêu rõ, sửa đổi, bổ sung một số khoản, điểm thuộc Điều 2 của Quyết định số 168/QĐ-BXD như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm thuộc Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 168/QĐ-BXD (Thứ trưởng Lê Quang Hùng) như sau:

1.1. Bổ sung nội dung dưới đây vào Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 2:

“- Giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế xây dựng, lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm: Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức xây dựng và giá xây dựng công trình, độ dài thời gian xây dựng công trình, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng, phương pháp đo bóc khối lượng công trình, phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công; công bố định mức xây dựng, suất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng, phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng; hợp tác công tư - PPP trong lĩnh vực xây dựng.”.

1.2. Bổ sung nội dung dưới đây vào Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 2:

“- Chỉ đạo chung về công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư;

- Công tác quản lý kinh tế xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia;”.

1.3. Sửa đổi Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 2 như sau:

“2.4. Theo dõi, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Công tác phía Nam; Cục Kinh tế xây dựng; Viện Kinh tế xây dựng; Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành; Trường Đại học xây dựng Miền Trung; Trường Đại học xây dựng Miền Tây; Báo Xây dựng; Tạp chí xây dựng; Nhà Xuất bản xây dựng (đối với công tác cán bộ và công tác quản lý đầu tư xây dựng thì thực hiện theo Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 1, Quyết định này).”.

2. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 168/QĐ-BXD (Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh).

3. Sửa đổi, bổ sung một số điểm thuộc Khoản 5 Điều 2 Quyết định số 168/QĐ-BXD (Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh) như sau:

3.1. Bổ sung nội dung dưới đây vào Điểm 5.1 Khoản 5 Điều 2:

“- Quản lý nhà nước về lĩnh vực cơ khí ngành Xây dựng.”.

3.2. Bổ sung nội dung dưới đây vào Điểm 5.2 Khoản 5 Điều 2:

“- Chỉ đạo hoạt động khối doanh nghiệp; công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp và thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ; thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa các Công ty mẹ - Tổng công ty do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước;

- Chỉ đạo chung về công tác đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;

- Chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao cho Cục Kinh tế xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng;

- Chỉ đạo công tác y tế ngành Xây dựng;

- Chỉ đạo các chương trình xóa đói giảm nghèo của ngành Xây dựng;        

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí;       

- Chỉ đạo chung về công tác quản lý tài chính, tài sản trong các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;

- Công tác thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng đối với Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;

- Các công việc có liên quan tới quản lý nhà nước của Ngành đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp;”

3.3. Sửa đổi Điểm 5.3 Khoản 5 Điều 2 như sau:

“5.3. Theo dõi, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Vật liệu xây dựng; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Vụ Quản lý doanh nghiệp; Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Viện Vật liệu xây dựng, Trung tâm Thông tin; các đơn vị sự nghiệp y tế và các doanh nghiệp trực thuộc Bộ (đối với công tác cán bộ và công tác quản lý đầu tư xây dựng thì thực hiện theo Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 1, Quyết định này).”.

4. Sửa đổi, bổ sung một số điểm thuộc Khoản 6 Điều 2 Quyết định số 168/QĐ-BXD (Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn) như sau:

4.1. Bổ sung nội dung dưới đây vào Điểm 6.2 Khoản 6 Điều 2:

“- Chỉ đạo chung về công tác phát triển nguồn nhân lực của Bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và chuyên môn đô thị các cấp;”.

4.2. Sửa đổi Điểm 6.3 Khoản 6 Điều 2 như sau:

“6.3. Theo dõi, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội; Cục Phát triển đô thị; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam; Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (đối với công tác cán bộ và công tác quản lý đầu tư xây dựng thì thực hiện theo Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 1, Quyết định này).”.

4.3. Sửa đổi Điểm 6.5 Khoản 6 Điều 2 như sau

“6.5. Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương vùng Tây Nguyên và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2020.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 949/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)