Thực hiện việc công bố thông tin Quý II/2020 về Nhà ở và thị trường bất động sản

Thứ tư, 24/06/2020 09:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/6/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 3028/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc công bố thông tin Quý II/2020 về Nhà ở và thị trường bất động sản.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản về việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1972/BXD-QLN ngày 21/8/2019, công văn số 2905/BXD-QLN ngày 10/12/2019, công văn số 1067/BXD-QLN ngày 11/3/2020  gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị thực hiện việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các địa phương có thực hiện báo cáo (danh sách các địa phương có thực hiện báo cáo tại Phụ lục 01 kèm theo), ngày 06/5/2020, Bộ Xây dựng đã tiến hành việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý I năm 2020 trên website của Bộ Xây dựng và một số cơ quan truyền thông. Đồng thời, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 46/BC-BXD ngày 06/5/2020.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, đồng thời nhằm khắc phục tình trạng một số địa phương không gửi báo cáo, gửi báo cáo không đúng thời gian quy định, số liệu báo cáo không đầy đủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng địa phương tiếp tục thực hiện một số nội dung:

1. Thường xuyên cập nhật, công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và theo yêu cầu tại công văn số 1972/BXD-QLN ngày 21/8/2019 của Bộ Xây dựng.

2. Phối hợp với các Sở, ngành tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng các nội dung liên quan đến thông tin nhà ở và thị trường bất động sản như sau:

- Nội dung báo cáo Quý II/2020: theo Phụ lục 02 hướng dẫn đính kèm;

- Thời gian gửi báo cáo: trước ngày 10/07/2020.

- Báo cáo gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng; bản điện tử gửi về hộp thư: ngovuchunganh@gmail.com.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3028-BXD-QLN_23062020.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3028/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)