Thành lập Ban Tổ chức “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020”

Thứ sáu, 19/06/2020 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/6/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 820/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Tổ chức “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020” (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức), gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban, Ban Kinh tế Trung ương - Đồng Trưởng Ban;

3. Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội - Phó Trưởng Ban;

4. Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh - Ủy viên;

5. Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình - Ủy viên;

6. Ông Hoàng Đình Vinh, Chánh Văn phòng, Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương - Ủy viên;

7. Ông Phạm Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

8. Ông Vũ Hữu Tài, Đại tá, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Trưởng Văn phòng Thường trực Tiểu ban Anh ninh - Y tế ASEAN 2020 - Ủy viên;

9. Ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng Cục trưởng - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương - Ủy viên;

11. Bà Nguyễn Đỗ Ánh, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương - Ủy viên;

12. Ông Dương Hải Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao/Ban Thư ký Quốc gia ASEAN 2020 - Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;

14. Ông Trần Quốc Thái, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

15. Ông Hoàng Hải Vân - Phó Chánh Văn phòng, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

16. Ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

17. Ông Lê Minh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

18. Ông Trịnh Quốc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

19. Ông Bạch Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

20. Ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng Chính phủ - Ủy viên; 

21. Ông Đào Trọng Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương - Ủy viên;

22. Ông Lê Văn Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải - Ủy viên;

23. Ông Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - Ủy viên;

24. Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền Thông Hà Nội - Ủy viên;

25. Đại diện lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội - Ủy viên;

26. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội - Ủy viên;

27. Ông Nguyễn Huy Thắng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh - Ủy viên;

28. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh - Ủy viên;

29. Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Ủy viên;

30. Bà Nguyễn Vân Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn IEC (Đơn vị chủ trì hậu cần cho sự kiện) - Ủy viên.

Theo Quyết định thành lập, Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện thành công sự kiện “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020” theo sự chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này và các nhiệm vụ cụ thể theo sự phân công của Trưởng ban.

Giúp việc cho Ban Tổ chức có Tổ Thư ký, danh sách Tổ thư ký gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lê Hoàng Trung, Chánh Văn phòng, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

2. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Trưởng phòng Kế hoạch và Chiến lược Phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

3. Ông Hoàng Vĩnh Hưng, Trưởng phòng Quản lý Phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

4. Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng, Phòng Thông tin truyền thông, Văn phòng Bộ Xây dựng - Ủy viên;

5. Ông Lê Quỳnh Anh, Trưởng phòng, Phòng Quản trị thiết bị, Văn phòng Bộ Xây dựng - Ủy viên;

6. Bà Phan Thùy Linh, Phó Chánh Văn phòng, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

7. Ông Phạm Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Kế hoạch và Chiến lược Phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Quý Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, hợp tác quốc tế và tư vấn phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Đức Tài, Chuyên viên, Văn phòng Bộ Xây dựng - Ủy viên;

10. Ông Trần Tiến Dũng, Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Ủy viên;

11. Bà Dương Linh Hương, Chuyên viên chính Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương - Ủy viên;

12. Bà Hoàng Thị Thủy, Chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

13. Bà Nguyễn Hiền Anh, Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

14. Bà Nguyễn Lý Hồng, Chuyên viên chính, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

15. Ông Phạm Bá Hùng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

16. Bà Nguyễn Bích Ngọc, Chuyên viên Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

17. Các cán bộ lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng theo quyết định phân công của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng;

18. Các cán bộ thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn IEC theo quyết định phân công của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn IEC.

Ban Tổ chức và Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành việc tổ chức thực hiện các hoạt động của “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020”.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/6/2020.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 820/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)