Thành lập Ban Chỉ đạo “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020”

Thứ sáu, 19/06/2020 15:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/6/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 819/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020” (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo), gồm 11 đồng chí có tên sau đây:

1. Ông Phạm Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - Phó Trưởng Ban;

3. Ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Phó Trưởng Ban;

4. Ông Nguyễn Quốc Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam - Phó Trưởng Ban;

5. Ông Nguyễn Thành Hưng -  Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Phó Trưởng Ban;

6. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội - Phó Trưởng Ban;

7. Ông Phạm Khánh Toàn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

8. Đại diện lãnh đạo Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương - Ủy viên;

9. Ông Dương Hải Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao - Ủy viên;

10. Ông Hoàng Hải Vân - Phó Chánh Văn phòng, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

11. Ông Trần Quốc Thái - Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Ủy viên.

Theo Quyết định thành lập, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020”, đôn đốc, điều phối các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện thành công sự kiện “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020”.

Giúp việc Ban Chỉ đạo có Ban Tổ chức do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thành lập.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau hoàn thành tổ chức thực hiện các hoạt động của “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020”.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/6/2020.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 819/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)