Thành lập Tổ biên tập Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ hai, 25/05/2020 15:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/5/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 626/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ biên tập Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Đàm Đức Biên, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;
2. Bà Trương Thị Thu Thanh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ phó;
3. Ông Nguyễn Tấn Vinh, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;
4. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;
5. Ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;
6. Ông Lương Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Tổ viên;
7. Ông Đồng Phước An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Tổ viên.
8. Ông Phạm Duy Cường, Trưởng phòng Giá Xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;
9. Ông Vũ Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Giá Xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;
10. Ông Phạm Xuân Luyến, Trưởng phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;
11. Bà Ma Thị Luyến, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Tổ viên;
12. Ông Nguyễn Anh Dũng, Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội, Tổ viên;
13. Ông Nguyễn Văn Dương, Chánh văn phòng Cục, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;
14. Ông Lê Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;
15. Ông Nguyễn Bắc Thủy, Trưởng phòng Kinh tế đầu tư và hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;
16. Ông Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Định mức và Đơn giá, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;
17. Ông Đặng Hoài Nam, Phó trưởng phòng Định mức và Đơn giá, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;
18. Ông Vũ Quốc Trọng, Phó trưởng phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;
19. Bà Phùng Thị Hương Giang, Chuyên viên phòng Định mức và Đơn giá, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;
20. Ông Bùi Thái Bình, Chuyên viên phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;
21. Bà Nguyễn Thị Minh Tiệp, Chuyên viên Trung tâm tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;
22. Bà Bùi Ngọc Lan, Viên chức Trung tâm tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

Quyết định nêu rõ, Tổ biên tập tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Kinh phí hoạt động của Tổ biên tập được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2020.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định  626/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)