Thành lập Tổ công tác dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Thứ sáu, 08/05/2020 16:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 8/5/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 579/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp xử  lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP gồm các thành viên sau:

1. Ông Đàm Đức Biên - Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Tổ trưởng;
2. Ông Lê Văn Cư - Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Tổ phó;
3. Ông Lương Đức Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổ phó;
4. Đại diện Bộ Công an, thành viên;
5. Đại diện Bộ Quốc phòng, thành viên;
6. Đại diện Bộ Giao thông vận tải, thành viên;
7. Đại diện Bộ Kế  hoạch và Đầu tư, thành viên;
8. Đại diện Bộ Công Thương, thành viên;
9. Đại diện Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thành viên;
10. Đại diện Bộ Tài Chính, thành viên;
11. Đại diện Bộ Tư pháp, thành viên;
12. Đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, thành viên;
13. Đại diện Văn phòng Bộ, thành viên;
14. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, thành viên;
15. Ông Phan Duy Thương - Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, thành viên;
16. Ông Phạm Như Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, thành viên;
17. Bà Trương Thị Thu Thanh - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, thành viên;
18. Ông Hồ Ngọc Sơn - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, thành viên;
19. Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Kinh tể xây dựng, thành viên;
20. Ông Nguyễn Bắc Thủy - Trưởng phòng Kinh tế đầu tư và hợp đồng xây dựng, thành viên.

Quyết định cũng quy định nhiệm vụ của Tổ công tác:

1. Tổ công tác giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một sổ giải pháp xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và trình Chính phủ trong tháng 05/2020.

2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên tổ công tác do Tổ trưởng Tổ công tác phân công.

3. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 579/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)