Tp Hồ Chí Minh: Phát triển Quận 3 theo hướng đô thị xanh và thông minh, gắn với phát triển kinh tế bền vững

Thứ ba, 18/08/2020 14:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng 17/8, Đảng bộ Quận 3 đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 225 đại biểu đại diện cho 6.421 đảng viên thuộc 42 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ quận. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã dự và chỉ đạo đại hội.

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đảng bộ và Nhân dân Quận 3 đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đảng bộ Quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của TP.

Đảng bộ Quận 3 đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo để kinh tế quận tiếp tục phát triển, tổng thu ngân sách nhà nước của quận hàng năm đều vượt so với chỉ tiêu, tăng gấp 3 so với đầu nhiệm kỳ (hơn 7.600 tỷ đồng năm 2019 so với 2.500 tỷ đồng năm 2015), đứng thứ hai trong 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Công tác chỉnh trang và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ quận đã nỗ lực rất lớn trong công tác vận động 1.425 hộ dân đồng thuận tham gia hiến hơn 8.000 m2 đất tương đương với số tiền hơn 377 tỷ đồng để thực hiện mở rộng 36 tuyến hẻm. Đồng thời, phát huy các nguồn lực xã hội chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, năm 2019 đã hoàn thành công tác giảm nghèo bền vững theo tiêu chí của Thành phố. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quận.

Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm lãnh đạo, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nhà nước, hỗ trợ hiệu quả cho công tác cải cách hành chính với nhiều mô hình mới.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 3 và các đoàn thể chính trị - xã hội của quận đã tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò đại đoàn kết dân tộc, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đã đề ra.

Ông Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy Quận 3 phát biểu tại Đại hội

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển Quận 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy Quận 3 cho biết quận sẽ phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội với việc chăm lo an sinh phúc lợi và bảo vệ môi trường. Phát triển kinh tế-xã hội đi đôi với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập. Tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng của Nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, phong trào đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức. Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị hiện đại, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của quận phù hợp với định hướng điều chỉnh quy hoạch chung của TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận 3 trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị quận 3 cần phải tập trung đầu tư, tiếp tục chỉnh trang và phát triển theo hướng đô thị xanh và thông minh, gắn với phát triển kinh tế bền vững; cần nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, chú ý sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà, đất trên địa bàn. Khi thực hiện các đồ án chỉnh trang đô thị, cần có cách tiếp cận để vừa chỉnh trang, làm mới nhưng ít gây tác động nhất đến đời sống người dân.

Bên cạnh đó, quận 3 cần tiếp tục huy động tối đa nguồn lực và tạo mọi thuận lợi để phát triển dịch vụ thương mại một cách bền vững; chú trọng xây dựng thương hiệu đặc trưng cho quận. “Ngày nay với sự phát triển của đô thị, Quận 3 không đơn thuần là địa bàn cư trú nữa, mà phải phát triển nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ đa dạng, phải chú ý chọn ngành nào, nghề nào để thúc đẩy phát triển, trở thành thương hiệu riêng, độc đáo cho địa phương” - ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Ngoài ra, quận 3 cần phải quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho lĩnh vực văn hóa; phải quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh, quận 3 phải thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, công tác quân sự địa phương; có nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đoàn kết toàn dân tộc trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững bền.

Đại hội tiếp tục làm việc đến ngày 18/8 nhằm thảo luận góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ TPHCM và Đại hội Đảng toàn quốc. Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quận 3 nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)