Thông tin văn bản số: 1286/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1286/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/11/2021
Ngày hiệu lực 29/11/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Phát triển đô thị
Trích yếu
Quyết định số 1286/QĐ-BXD ngày 29/11/2021 của Bộ Xây dựng về việc công nhận huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Bắc Giang
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
18/11/2021
05/11/2021
29/10/2021
08/10/2021
05/10/2021
22/09/2021
15/09/2021