Chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp – thoát nước công trình hạng I

Ngày cập nhật: 20/11/2020

Hỏi: (Trần Cảnh Khang - trancanhkhang@gmail.com)

Tôi học Khoa Đô thị - ngành Cấp Thoát nước, danh hiệu kỹ sư đô thị. Được cấp chứng chỉ Thiết kế Cấp thoát nước công trình cấp I. Hiện trong ngành nghề thiết kế cấp thoát nước có 03 hạng mục:

- Cấp thoát nước công trình trong nhà;

- Cấp thoát nước công trình Hạ tầng kỹ thuật;

- Công trình xử lý nước thải.

Tôi xin hỏi năng lực chứng chỉ của tôi có bảo đảm các tiêu chí trên không?

Trả lời:

Căn cứ khoản 8 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì phạm vi hoạt động của cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp – thoát nước công trình hạng I được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành cấp thoát nước của tất cả các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Cục Hạ tầng kỹ thuật