Điều chỉnh giấy phép xây dựng đã được cấp

Ngày cập nhật: 29/07/2020

Hỏi: (Bùi Đức Dương - buiduongtruongthanh@gmail.com)

Gia đình tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, toàn bộ diện tích của thửa đất nằm trong hành lang bảo vệ của Quốc lộ 10, đoạn qua tỉnh Thái Bình.

Tôi đã được UBND thành phố cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị theo quy định. Trong quá trình xây dựng tôi giữ nguyên vị trí, quy mô xây dựng, số tầng, chiều cao và diện tích xây dựng, tuy nhiên tôi muốn thay đổi vị trí cầu thang trong nhà, vị trí đặt cửa đi lại các phòng. Vậy theo quy định tại Điều 98 của Luật Xây dựng năm 2014 tôi có phải làm thủ tục xin điều chỉnh giấy phép xây dựng đã được cấp không?

Trả lời:

Trong quá trình xây dựng, việc điều chỉnh giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014. Do đó, nếu việc điều chỉnh vị trí cầu thang trong nhà, cửa đi lại các phòng như nêu trong đơn không thuộc đối tượng phải điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì không phải điều chỉnh giấy phép xây dựng.


 Cục Quản lý hoạt động xây dựng