Phạm vi giám sát của chứng chỉ hành nghề hạng II

Ngày cập nhật: 18/06/2020

Hỏi: (Nguyễn Mạnh Hùng - hung.ipg1@gmail.com)

Tôi muốn được làm rõ thêm về Điều 49 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP về Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, trong đó viết: "Hạng II: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp I cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề", được hiểu là Hạng 2 được tham gia giám sát 1 phần công việc của công trình cấp 1.
 

Nghị định 100/2018/NĐ-CP chỉnh sửa lại "Hạng II: Được làm giám sát trưởng công trình cấp II trở xuống; được làm giám sát viên thi công các công trình cùng loại với các công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề". Như vây chứng chỉ hạng 2 có còn được giám sát 1 phần công việc của cấp 1 nữa không?, trong Nghị định 100/2018/NĐ-CP chỉ ghi được làm giám sát viên thi công các công trình cùng loại mà không nói là cấp cụ thể nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II: “được làm giám sát trưởng công trình từ cấp II trở xuống; được làm giám sát viên thi công xây dựng các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề”. Theo đó, cá nhân có chứng chỉ hành nghề hạng II được làm giám sát viên thi công xây dựng các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.


Cục Quản lý hoạt động xây dựng