Cải tạo lắp dựng kết cấu nhà kính bao gồm vách kính và mái kính

Ngày cập nhật: 21/05/2020

Hỏi: (Trần Đức Tùng - tranductung@vnpt.vn)

Tổng công ty tôi đang triển khai mời thầu gói tư vấn thiết kế và thẩm tra thiết kế lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật gói thầu “lắp dựng kết cấu nhà kính trên tầng 6 có diện tích 70 m2 thuộc khối nhà 6 tầng liên kết khối nhà 22 tầng” (tổ hợp hợp nhà có cùng khối móng). Công trình là nơi cho cán bộ công nhân viên làm việc trong đó như không gian sáng tạo.

Nhưng hiện nay khi tham gia mời thầu dự án thì bên tổ chuyên gia đấu thầu yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn thiết kế. Vậy khi mời thầu, Tổng công ty tôi có phải bắt buộc tìm các đơn vị có chứng chỉ năng lực hoạt động trên không? (bao gồm cả đơn vị thiết kế và đơn vị thi công) hay chỉ cần chứng chỉ chỉ hành nghề cá nhân thiết kế?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 20, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, trường hợp tổ chức tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu xây dựng công trình thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.


Cục Quản lý hoạt động xây dựng