Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 05 tập thể và 05 cá nhân thuộc Sở Xây dựng Khánh Hoà(07/01/2010)

Ngày 07/01, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 12/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 05 tập thể và 05 cá nhân thuộc Sở Xây dựng Khánh Hoà, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2009 gồm các cá nhân và tập thể sau:

Tìm theo ngày :